044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ประกาศ เรื่อง รายชื่อลำดับสำรองผู้ที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อลำดับสำรองผู้ที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3)

แชร์บทความนี้