044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทดสอบ IELTS(International English Language Testing System) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทดสอบ IELTS(International English Language Testing System) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์

แชร์บทความนี้