044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ ฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ ฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 5

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นางสาวอาจารีย์ นครังสุ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ ฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2566

แชร์บทความนี้