044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 (Thailand Innovation Awards 2024) จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์ในพระราชูปภัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Read More »

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในฐานะผู้เสนอชื่อหลักของประเทศไทย ในการเข้าร่วมแข่งขัน งาน “Worldinvent Singapore 2024 (WoSG)” ณ ประเทศสิงคโปร์

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายมหาสมุทร ราวกลาง นักเรียนชั้น ม. 6/2 ได้รับเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยวัฒน์ ตุลาดิลก นักเรียนชั้น ม.6/2 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More »
Post Views: 99