044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

9 ธันวาคม 2565 : ดร. ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ : เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมรัสเซีย -ไทย ครั้งที่ 4 (Russian-Thai Roundtable (RTRT) 2022)

9 ธันวาคม 2565 : ดร. ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ : เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมรัสเซีย -ไทย ครั้งที่ 4 (Russian-Thai Roundtable (RTRT) 2022)

     9 ธันวาคม 2565 : ดร. ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ : เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมรัสเซีย -ไทย ครั้งที่ 4 (Russian-Thai Roundtable (RTRT) 2022) : ช่วงเช้า รศ. ดร. คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ นำคณะเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยของ Sirius Education Center ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีนักวิจัยปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย (ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ไอที, ดาราศาสตร์) และห้องปฏิบัติการทางศิลปะ (ภาพวาด, งานปั้นเซรามิกส์, การออกแบบ) รวมถึงศูนย์ความเป็นเลิศทางกีฬา ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ที่เคยจัดการแข่งขันโอลิมปิก มาส่งเสริมเยาวชนด้านกีฬาฮอกกี้และสเก็ตลีลา จากนั้นคณะได้เดินทางกลับกรุงมอสโกและเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 โดยสวัสดิภาพ

แชร์บทความนี้