044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

 23 ตุลาคม 2564  “วันปิยมหาราช”

    นายศักดิ์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยโทบริญญา กางรัมย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายอภิมุข อภัยศรี รองผู้อำนวยการ และตัวแทนครู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก

แชร์บทความนี้