044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

รองผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าพนักงานธนาคารโรงเรียน

รองผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าพนักงานธนาคารโรงเรียน

     รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ท่านรองฉัตรวิชัย วิชัยผิน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าพนักงานธนาคารโรงเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2564-2565

แชร์บทความนี้