044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำหอพักนอน (หอพักนักเรียนชาย)

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำหอพักนอน (หอพักนักเรียนชาย)

แชร์บทความนี้