044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำหอพักนอน (ครูหอพักนักเรียนชาย)

Post Views: 45

อ่านเพิ่มเติม »