044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ท่านผู้อำนวยการฯ เข้าพบ นายบรรดิษฐ์ เลื่อนเพ็ชร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ประธานศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา)

ท่านผู้อำนวยการฯ เข้าพบ นายบรรดิษฐ์ เลื่อนเพ็ชร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ประธานศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา)

     8 กันยายน 2565 : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ประธานเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เข้าพบ นายบรรดิษฐ์ เลื่อนเพ็ชร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ประธานศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา) ที่สนับสนุนงบประมาณจัดการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับสร้างโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอัจฉริยะ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศขั้นพื้นฐาน สำหรับครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6-7 ตุลาคม 2565 นี้

แชร์บทความนี้