044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ท่านผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสมรรถนะด้าน Coding การควบคุมหุ่นยนต์สำหรับครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา

ท่านผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสมรรถนะด้าน Coding การควบคุมหุ่นยนต์สำหรับครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา

     12 พฤศจิกายน 2565 : ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ พร้อมด้วย คุณครูพีระ บุญฉลาด เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสมรรถนะด้าน Coding การควบคุมหุ่นยนต์สำหรับครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา จัดโดย SEAMEO STEM – ED ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพมหานคร

แชร์บทความนี้