044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

5 ธันวาคม 2565 : ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมรัสเซีย -ไทย ครั้งที่ 4 (Russian-Thai Roundtable (RTRT) 2022)

5 ธันวาคม 2565 : ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมรัสเซีย -ไทย ครั้งที่ 4 (Russian-Thai Roundtable (RTRT) 2022)

     5 ธันวาคม 2565 : ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมรัสเซีย -ไทย ครั้งที่ 4 (Russian-Thai Roundtable (RTRT) 2022) : ช่วงเช้า รศ. ดร. คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตประจำสหพันธรัฐรัสเซีย และแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดการศึกษา และความร่วมมือทางการศึกษาบนพื้นฐานความสัมพันธ์ราชอาณาจักรไทย-สหพันธรัฐรัสเซีย ที่มีมายาวนาน และช่วงเย็น เข้าร่วมงานวันชาติไทยและวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย 125 ปี ซึ่งวันนี้ จัดขึ้นในธีม “ชมภาพยนตร์ไทยในมอสโก” ที่อาร์ทแกลอรี่ชื่อดังในกรุงมอสโก โดยมีท่านศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตประจำสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นประธานในพิธี มีบุคลากรชาวไทยและชาวรัสเซีย ร่วมงานคับคั่ง และร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง “แผลเก่า” ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ ความรัก ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย

แชร์บทความนี้