044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลการบริหารงานบุคคล ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลการบริหารงานบุคคล ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

      14-16 พฤศจิกายน 2565 : ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลการบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับและนำชมสถาบัน

แชร์บทความนี้