044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนและครูที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (Young Scientist Competition: YSC 2024) รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนและครูที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (Young Scientist Competition: YSC 2024) รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (Young Scientist Competition: YSC 2024) รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันนี้ 12 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดโดย มทส. ร่วมกับ สวทช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรมสู่สากล โดยการประกวดโครงงาน YSC 2024 ในครั้งนี้ มีโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 45 โครงงาน จาก 9 สาขา
     ในครั้งนี้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ผ่านรอบข้อเสนอเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 12 ผลงาน และได้รับรางวัล
🏆ชนะเลิศระดับภูมิภาค 2 ผลงาน
🥇 เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาค 3 ผลงาน
🥈 เกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภาค 4 ผลงาน

แชร์บทความนี้