044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเกินมาตรฐาน และได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเกินมาตรฐาน และได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

👏ขอแสดงความยินดีกับ📣 นางสาวสิริกัญญา ปัญญาดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สอบได้คะแนนเกินมาตรฐานและได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 🥉
วิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษในการแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
ประจำปี 2564 (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด)
ซึ่งจัดสอบโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ

แชร์บทความนี้