044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการแข่งขันพัฒนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 National Software Contest (NSC 2021)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการแข่งขันพัฒนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 National Software Contest (NSC 2021)

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง : รอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 9,000 บาท ในการแข่งขันพัฒนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 National Software Contest (NSC 2021)

>> ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้แก่

ชื่อโครงการ : เทรคซ์
ผู้พัฒนา :
1.นางสาวปวันรัตน์ อาญาเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.นายสุรเกียรติ วงศ์ศิริคุณากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3.นายพีระวัฒน์ หมวดประโคน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายเอกชัย วัฒนไชย

>>โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง : รอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 ทีม
ได้รับทุนสนับสนุนทีมละ 9,000 บาท ได้แก่

ชื่อโครงการ : เทรคซ์
ผู้พัฒนา :
1.นางสาวปวันรัตน์ อาญาเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.นายสุรเกียรติ วงศ์ศิริคุณากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3.นายพีระวัฒน์ หมวดประโคน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายเอกชัย วัฒนไชย

ชื่อโครงการ : สูญสิ้นมลายพิภพแห่งไวรัส
ผู้พัฒนา :
1.นายจักรพรรดิ์ มังษะชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2.นางสาวไอศวรรย์ ยินดีชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายเอกชัย วัฒนไชย

แชร์บทความนี้