044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่พร้อมเงินรางวัล ในการแข่งขัน Innovative Travel Startup Pitching จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่พร้อมเงินรางวัล ในการแข่งขัน Innovative Travel Startup Pitching จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

     ขอแสดงความยินกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่พร้อมเงินรางวัล ในการแข่งขัน Innovative Travel Startup Pitching จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

     12 มกราคม 2567 นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
     ทีม Sonjorn สัญจร
          1. นายนรินธร ยางงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
          2. นายชัยวัฒน์ ตุลาติลก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
          3. นายภูรี แสงสงวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 1000 บาท การแข่งขัน Innovative Travel Startup Pitching ภายใต้โครงการ Innovative Travel Startup Driving to the future จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

     ครูผู้ควบคุม :
          1. นายเอกชัย  วัฒนไชย
          2. นายอุทัย  พุทธลา

 

แชร์บทความนี้