044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ “เป้าหมายและอุดมการณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และการสร้างหัวรถจักรขับเคลื่อนประเทศไทย” โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา ผู้อำนวยการเกียรติคุณโรงเรียนกำเนิดวิทย์

กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ “เป้าหมายและอุดมการณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และการสร้างหัวรถจักรขับเคลื่อนประเทศไทย” โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา ผู้อำนวยการเกียรติคุณโรงเรียนกำเนิดวิทย์

     กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ “เป้าหมายและอุดมการณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และการสร้างหัวรถจักรขับเคลื่อนประเทศไทย” โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา ผู้อำนวยการเกียรติคุณโรงเรียนกำเนิดวิทย์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-11.30 น. ณ หอประชุมแคแสด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

แชร์บทความนี้