ติดต่องานวิชาการ
 พบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ :   ครูพนิฐพิดา  ยางงาม
   086-265-7026
E-mail   pot_physics@hotmail.com