ขอแสดงความยินดี กับทีม Za Boizu ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมโล่รางวัล ในการแข่งขัน Thailand-Japan Game Pogamming Hackathon 2022

     🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดี 🎉🎉🎉 กับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ และทีม Za Boizu ในการแข่งขัน Thailand-Japan Game Pogamming Hackathon 2022 รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 ในงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ไอซีทีของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น Thailand-Japan Student ICT Fair 2022 (TJ-SIF2022) ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โดยการสนับสนุนขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น(JICA) ได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน Thailand-Japan Game Pogamming Hackathon 2022 โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ซึ่งจะนำทีมชนะเลิศนักเรียนไทย จำนวน 3 ทีม แข่งขันกับทีมชนะเลิศนักเรียนญี่ปุ่น จำนวน 1 ทีม

👉 ผลการแข่งขัน
ทีม Za Boizu ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมโล่รางวัล
ประกอบด้วย
1.นายสิรวิชญ์ บุญเศษ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
2.นายพัสกร เทพจักร์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย
3.นายวรัญชิต วีระศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุม.ธานี
4.นายธนวัฒน์ บุญโห้ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

>> ครูที่ปรึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ : นายเอกชัย วัฒนไชย
—————————–
     ในระหว่างการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และทีมงาน เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในระหว่างการแข่งขัน โดยท่านนายกฯ ได้ถ่ายรูปร่วมกับนักเรียน โดย นายสิรวิชญ์ บุญเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้ยืนใกล้ชิดกับท่านนายกรัฐมนตรี

     ขอบคุณคณะผู้บริหารคณะครู และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้….ขอบคุณครับ 🎉🎉🎉

แชร์บทความนี้