ส่งไฟล์ VDO | online
การนำเสนอโครงงานนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 | 3rd PCSHS Science Symposium 2023
คลิกส่งไฟล์
ลงทะเบียนการนำเสนอแบบออนไลน์ | Video Presentation : Online
การนำเสนอโครงงานนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 | 3rd PCSHS Science Symposium 2023
ลงทะเบียนที่นี่
3rd PCSHS Science Symposium 2023
@ PCSHS Buriram
Previous slide
Next slide

** เว็บไซต์นี้สำหรับการแจ้งรายละเอียดโครงงาน แบบออนไลน์ (Video Presentation : online) เท่านั้น

กำหนดการ ​: การนำเสนอโครงงานแบบออนไลน์ | Video Presentation : Online

– ลงทะเบียน การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบออนไลน์ | Video Presentation : Online  คลิก >>

อัพโหลดไฟล์ 2 ไฟล์ ได้แก่
     1. บทคัดย่อ (Word & PDF)
        – ส่งบทคัดย่อ 2 ไฟล์ รูปแบบไฟล์ Word และ PDF โดยอัพโหลดไฟล์ผ่าน Google Forms

     2. ลิงค์วิดีโอจาก Youtube ช่องโรงเรียน   
       – ตั้งชื่อคลิปใน Youtube เป็น  ” รหัสโครงงาน : ชื่อโครงงานภาษาไทย | ชื่อโรงเรียน ”
           โดยอัพโหลดลิงค์ผ่าน Google Forms เดียวกัน
           **โปรดตรวจสอบภาพและเสียงก่อนอัพโหลด

                อัพโหลดไฟล์ คลิก >>>

     *คณะกรรมการตามคำสั่ง ตรวจสอบข้อมูลที่นักเรียนอัพโหลด และรวบรวม แยกตามสาขา

     คณะกรรมการตามคำสั่ง ตรวจผลงานที่ส่งเข้ามาและตัดสินตามเกณฑ์ที่กำหนด

     คณะกรรมการตามคำสั่ง ส่งผลการตัดสินเพื่อรวบรวมและประกาศต่อไป

10 สาขาที่แข่งขันในรูปแบบออนไลน์

1. สาซาฟิสิกส์ และดาราศาสตร์
4
2. สาขาเคมี
43
3. สาขาวัสดุศาสตร์
34
4. สาขาชีววิทยา
34
5. สาขาจุลชีววิทยา
21
6. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
24
7. สาขาคณิตศาสตร์ทฤษฎี
5
8. สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
5
9. สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
15
10. สาซาวิศวกรรมศาสตร์
12

ลงทะเบียน นำเสนอออนไลน์

3rd PCSHS Science Symposium 2023 : Video Presentation Online

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ แบบออนไลน์ | Video Presentation : Online

ประกาศรายชื่อและรหัสโครงงานแต่ละสาขาที่เข้าร่วมการแข่งขัน​

ส่งไฟล์ (บทคัดย่อ และ ลิงค์วิดีโอ)

** กำหนดส่งไฟล์ 14-18 สิงหาคม 2566 **

Download

Background Google meet

Documents

ติดต่อเรา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
เลขที่ 299 หมู่ 2 ถนนพรเทพมงคล ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
โทร. 044-119758
www.pcshsbr.ac.th
Powered by AKA ICT PCSHSBR

Post Views: 49