044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษารัสเซีย โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษารัสเซีย โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

     6 กันยายน 2565 : ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษารัสเซีย โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มี ผอ. วรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย ให้การต้อนรับและนำชมศูนย์
     ทั้งนี้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กำลังจะขับเคลื่อนเพื่อสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในรัสเซีย 1 โรงเรียน การมาครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และปูทางไปสู่ความร่วมมือและโอกาส ด้านการศึกษาไทย-รัสเซีย ที่ จภ.บุรีรัมย์ และในเดือนธันวาคมนี้ จะได้ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนภาษารัสเซีย ที่โรงเรียนกมลาไสย ต่อไป

แชร์บทความนี้