044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ยินดีต้อนรับ ท่าน ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ ท่าน ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

     14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ท่าน ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข เดินทางมารายงานตัวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  และลงชื่อปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ โดยท่านเดินทางเข้ามาโรงเรียนเป็นการส่วนตัว

แชร์บทความนี้