044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ดร.กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงานด้านปัญญาประดิษฐ์และดาราศาสตร์ศึกษา ของเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดร.กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงานด้านปัญญาประดิษฐ์และดาราศาสตร์ศึกษา ของเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     วันที่ 6-7 ตุลาคม 2565 ดร.กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงานด้านปัญญาประดิษฐ์และดาราศาสตร์ศึกษาของเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ รศ.ดร. ธีระเดซ เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีและให้เกียรติ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมแคแสด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

แชร์บทความนี้