044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโอลิมปิกวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโอลิมปิกวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโอลิมปิกวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายสิรวิชญ์ ศรีมหาพรหม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ผู้แทนศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับชาติ ครั้งที่ 3

นายพัทดนย์ สุวรรณไตรย์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ผู้แทนศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับชาติ ครั้งที่ 3

นางสาววาสนา นาคชลธี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโอลิมปิกวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย 2 ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายชัยวัฒน์ ตุลาดิลก   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโอลิมปิกวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย 2 ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แชร์บทความนี้