044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอเชิญรับชม Facebok Live ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00

ขอเชิญรับชม Facebok Live ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00

     ขอเชิญชวน นักเรียน และผู้ปกครอง เข้ารับชมการ Live Facebok ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 ซึ่งจะปิดรับสมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 256 นี้
https://fb.me/e/690YsTvjZ

แชร์บทความนี้