ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบแรกเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี ปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม »