044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบแรก เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบแรก เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567

แชร์บทความนี้