ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เข้ารับการอบรมและพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

Read More »

8 ธันวาคม 2565 : ดร. ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ : เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมรัสเซีย -ไทย ครั้งที่ 4 เรื่อง ประสบการณ์การจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 (Russian-Thai Roundtable (RTRT) : Gifted Education Post COVID Pandemic

Read More »

7 ธันวาคม 2565 : ดร. ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมรัสเซีย -ไทย ครั้งที่ 4 (Russian-Thai Roundtable (RTRT) 2022 ที่เมืองโชชิ

Read More »