งานรับนักเรียน

งานรับนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สสวท

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สมัครผ่านเว็บไซต์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มหิดลวิทยานุสรณ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สมัครผ่านโครงการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ข่าวการรับนักเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

งานรับนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์​