pccbr_banner
Previous slide
Next slide

ติดตามข้อมูลข่าวสาร งานรับนักเรียน ได้ที่ >>

pcshsbr

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

      โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ( Princess Chulabhorn Science High School Buriram) เดิมชื่อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) (Princess Chulabhorn’s College Buriram) เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนประเภทประจำ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ในขณะนั้น) ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี     เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 3 รอบ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2536

จำนวนนักเรียน
0
นักเรียน ม.ต้น
0
นักเรียน ม.ปลาย
0
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
0

ขอแสดงความ ยินดี

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 (Thailand Innovation Awards 2024) จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์ในพระราชูปภัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
อ่านต่อ »
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในฐานะผู้เสนอชื่อหลักของประเทศไทย ในการเข้าร่วมแข่งขัน งาน “Worldinvent Singapore 2024 (WoSG)” ณ ประเทศสิงคโปร์
อ่านต่อ »

ปฎิทินวิชาการ

จดหมายข่าว แคแสด

ขอแสดงความยินดีกับ นายมหาสมุทร ราวกลาง นักเรียนชั้น ม. 6/2 ได้รับเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านต่อ »
ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยวัฒน์ ตุลาดิลก นักเรียนชั้น ม.6/2 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านต่อ »

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาต่างประเทศ
  • สังคมศึกษาฯ
  • การงานอาชีพ
  • ศิลปะ
  • สุขศึกษาและพลศึกษา

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เลขที่ 299 หมู่ 2 ถนนพรเทพมงคล ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

Powered by ICT PCSHSBR

Post Views: 12,745