044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

8 ธันวาคม 2565 : ดร. ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ : เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมรัสเซีย -ไทย ครั้งที่ 4 เรื่อง ประสบการณ์การจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 (Russian-Thai Roundtable (RTRT) : Gifted Education Post COVID Pandemic

8 ธันวาคม 2565 : ดร. ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ : เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมรัสเซีย -ไทย ครั้งที่ 4 เรื่อง ประสบการณ์การจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 (Russian-Thai Roundtable (RTRT) : Gifted Education Post COVID Pandemic

     8 ธันวาคม 2565 : ดร. ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ : เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมรัสเซีย -ไทย ครั้งที่ 4 เรื่อง ประสบการณ์การจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 (Russian-Thai Roundtable (RTRT) : Gifted Education Post COVID Pandemic: Russian-Thai Experience ณ Sirius Education Center ศูนย์พัฒนาเด็กผู้มีความสามารถพิเศษซิริอุส เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย ได้รับฟังประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาทั้งของไทยและรัสเซียช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวม 10 เรื่อง ตลอดจนการหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน จากนั้นช่วงเย็น เยี่ยมชมสถานที่จัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว ที่จัดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2014

แชร์บทความนี้