ขอเชิญร่วมทำเเบบทดสอบความรู้กิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564” เพื่อรับเกียรติบัตร

5 ธันวาคม

   โรงรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมทำเเบบทดสอบความรู้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบทดสอบความรู้ กิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  เมื่อสอบผ่านจะได้รับเกียรติบัตรทันที

แชร์บทความนี้