ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม และรถขนส่งนักเรียน ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

     8 กันยายน 2565 : บ่าย : ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม และรถขนส่งนักเรียน ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา มีนายบรรดิษฐ์ เลื่อนเพ็ชร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ให้การต้อนรับ โดยมุ่งหวังจัดให้มีรถหกล้อและสนามหญ้าเทียมในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ต่อไป