044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

     วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาวสมพิศ ผาดไธสง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ นำนักเรียน และคณะครูสาขาเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม (โรงเรียนคู่มิตร) เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับการต้อนรับจากท่าน ดร.วรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย  พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษโดยครูจตุรงค์ กมลเลิศ หัวหน้างานศูนย์หุ่นยนต์โรงเรียนกมลาไสยภายใต้หัวข้อ   “การจัดการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์”

แชร์บทความนี้