044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เชื่อมโยง ตำแหน่งงานภาครัฐ-เอกชน พร้อมให้บริการประชาชนผ่านระบบ e-Service

ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เชื่อมโยง ตำแหน่งงานภาครัฐ-เอกชน พร้อมให้บริการประชาชนผ่านระบบ e-Service

     แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เว็บหางานและหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นพื้นที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจและสอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์ของตนเอง และการเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ โดยเป็นช่องทางรองรับมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ฝึกอบรมและมาตรการอื่นๆ รวมถึงตำแหน่งจากการจ้างงานทั้งทางภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์  https://smartjob.doe.go.th

แชร์บทความนี้