044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุ

แชร์บทความนี้