044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

     12 – 13 พฤษภาคม 2565 นางสาวสมพิศ ผาดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม

แชร์บทความนี้