น้อมถวายความอาลัย พระครูวิสุทธิสันติธรรม เจ้าอาวาสวัดสุจิตต์ธัมมาราม (คณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือ ผู้แทนองค์กรศาสนา)

     ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นำบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในพิธีบำเพ็ญกุศล พระครูวิสุทธิสันติธรรม (สันติ แสดกระโทก) (คณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือ ผู้แทนองค์กรศาสนา) และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ และ ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน ณ วัดสุจิตต์ธัมมาราม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

แชร์บทความนี้