044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

น้อมถวายความอาลัย พระครูวิสุทธิสันติธรรม เจ้าอาวาสวัดสุจิตต์ธัมมาราม (คณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือ ผู้แทนองค์กรศาสนา)

น้อมถวายความอาลัย พระครูวิสุทธิสันติธรรม เจ้าอาวาสวัดสุจิตต์ธัมมาราม (คณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือ ผู้แทนองค์กรศาสนา)

     ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นำบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในพิธีบำเพ็ญกุศล พระครูวิสุทธิสันติธรรม (สันติ แสดกระโทก) (คณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือ ผู้แทนองค์กรศาสนา) และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ และ ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน ณ วัดสุจิตต์ธัมมาราม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

แชร์บทความนี้