นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 9 PCSHS-YPT 2023 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

     นางสาวสมพิศ  ผาดไธสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นำคณะครูสาขาฟิสิกส์และนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 9 PCSHS-YPT 2023 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

แชร์บทความนี้