ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ที่อยู่ : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 299 หมู่ 2 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์, 31150
เบอร์โทรติดต่อ : 044-119758
โทรสาร : 044-119995
อีเมล : pccbr@pcshsbr.ac.th