ขอแสดงความยินดี ได้รับรางวัลรองชนะอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ในการแข่งขันค่าย AMI Hackathon ปีที่ 2

     ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ในชื่อทีม CiRA-Core But Colab ประกอบด้วย
          1.นายภัคพล อาจบุราย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
          2.นายสันติภาพ ทองจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
          3.นายณัฐวีร์ แนวกำพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

     ได้รับรางวัลรองชนะอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ในการแข่งขันค่าย AMI Hackathon ปีที่ 2 ซึ่งเป็นการแข่งขันสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ บนแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย CiRA CORE โดยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน 15 ทีมจาก 100 กว่าทีมทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน Final Round ประเภท Onsite ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แชร์บทความนี้