044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เข้ารับรางวัลการแข่งขัน AI ด้วย Platform CiRA CORE (Hackathon)

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เข้ารับรางวัลการแข่งขัน AI ด้วย Platform CiRA CORE (Hackathon)

     5 มีนาคม 2566 นายพีระ บุญฉลาด หัวหน้าสาขาเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,ครูเอกชัย วัฒนไชย ครูผู้ควบคุมนักเรียน และนายอุทัย พุทธลา ครูในสาขา นำนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เข้ารับรางวัลการแข่งขัน AI ด้วย Platform CiRA CORE (Hackathon) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ในรูปแบบออนไลน์)

     โดย นายภัคพล อาจบุราย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรโล่รางวัลจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
     และ นายสันติภาพ ทองจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรโล่รางวัลจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
     มอบโดยนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้มอบ ณ หอประชุมนิลปัทม์ โรงเรียนกมลาไสย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แชร์บทความนี้