044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ 31 รายการ , เหรียญทอง 79 รายการ , เหรียญเงิน 5 รายการ และเหรียญทองแดง 1 รายการ

ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ 31 รายการ , เหรียญทอง 79 รายการ , เหรียญเงิน 5 รายการ และเหรียญทองแดง 1 รายการ

     ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ 31 รายการ , เหรียญทอง 79 รายการ , เหรียญเงิน 5 รายการ และเหรียญทองแดง 1 รายการ

     สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 4 โดยเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด 85 รายการ ได้รับรางวัล ดังนี้

          เหรียญทอง ชนะเลิศ จำนวน 31 รายการ
          เหรียญทอง 79 รายการ (92.94%)
          เหรียญเงิน 5 รายการ (5.88%)
          เหรียญทองแดง 1 รายการ (1.78%)

แชร์บทความนี้