ขอแสดงความยินดี กับนายฉัตรชัย วิชัยผิน รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเเห่งประเทศไทย

     ขอแสดงความยินดี กับนายฉัตรชัย วิชัยผิน รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเเห่งประเทศไทย

แชร์บทความนี้