ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย (Honorable Mention) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 25 Young Scientist Competition 2023(YSC 2023)

     ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย (Honorable Mention) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 25 Young Scientist Competition 2023(YSC2023)

    ผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 25 (YSC 2023) รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ได้รับรางวัลชมเชย (Honorable Mention) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในผลงาน 25YENE00375T การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ความหนาแน่นของน้ำยางพารา
    ผู้พัฒนา :
          1. นายธัญยธรณ์ ดุลยปวีณ
          2.นายณฐพล บับพาน
ที่ปรึกษา : นางสาววัชราภรณ์ แสนนา และนางสาวรวิวรรณ กองมาศ
       ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดโดย สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แชร์บทความนี้