ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ที่เข้าร่วมฝึกวิจัยกับ สวทช. และมีชื่อในสิทธิบัตรการประดิษฐ์

     ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ที่เข้าร่วมฝึกวิจัยกับ สวทช. และมีชื่อในสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
    นางสาวรุจรดา เหล่าฤทธิ์ นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ มีชื่อในสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง กระบวนการรวมผลคะแนนการประเมินการยศาสตร์ด้วยการปรับสเกลการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก  โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยง ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

แชร์บทความนี้