044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เนื่องในวันครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เนื่องในวันครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลบุรีรัมย์

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ที่ได้รีบรางวัล

     9-10 มีนาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนร่วมแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เนื่องในวันครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ผลการแข่งขัน ดังนี้ 🏆
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🥇
     1.น.ส.กมนียา รัศมีขอนพุดซา ม.5/6
     2.น.ส.ภัทราวดี แผ้วพลสง ม.5/6
ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 🥈
     1.น.ส.ออมทอง พิเลิศ ม.5/6
     2.เด็กชายกล้า พิมสิงห์ ม.2/2
พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท และเกียรติบัตร

     ควบคุมและฝึกซ้อมโดย : คุณครูสุริยา อรุณภาทิพย์

แชร์บทความนี้