044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 (Thailand Innovation Awards 2024) จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์ในพระราชูปภัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 (Thailand Innovation Awards 2024) จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์ในพระราชูปภัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

    ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 (Thailand Innovation Awards 2024) จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์ในพระราชูปภัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ
     นางสาววิภาวรรณ ภิรมย์จันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
     นางสาวคณิษฐ์ชญา หมาดทิ้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ครูที่ปรึกษา นางสาววัชราภรณ์ แสนนา
      ในโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567” หรือ “Thailand Innovation Awards 2024” ✨ จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์ในพระราชูปภัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

แชร์บทความนี้