044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สาขา Industrial Design การประกวดและแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รายการ World Young Inventors Exhibition (WYIE) ในเวที “The 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2023)

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สาขา Industrial Design การประกวดและแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รายการ World Young Inventors Exhibition (WYIE) ในเวที “The 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2023)

     ขอแสดงความยินดี กับนายสาริศ บุญเฟรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สาขา Industrial Design การประกวดและแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รายการ World Young Inventors Exhibition (WYIE) ในเวที “The 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2023) ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย และได้รับรางวัลพิเศษ Excellent Inventions มอบโดย VIFOTEC จากเวียตนาม มีผู้เข้าร่วมแสดงผลงาน 19 ประเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา : นายสกลเกียรติ ขันทอง

คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

แชร์บทความนี้